fbpx
0

PRACE RUCHOME

  Kod

  Łączenie

  Platforma

  PLATFORM

  Średnica Ø

  Wysokość (h)

  Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

  BTK.dental oferuje jeden z najbardziej przewidywalnych i cieszących się powodzeniem system mocowania protez LOCATOR®.

  Filar LOCATOR® wyposażony jest w sprężynujący system mocowania przeznaczony jest do instalacji protez na 2-4 wszczepach. Samowyrównywanie filaru LOCATOR umożliwia pacjentom łatwe zakładanie i zdejmowanie protezy bez powodowania uszkodzeń mocowania. Spośród wszystkich sprężynujących filarów protetycznych LOCATOR wykazuje najmniejszą wysokość pionową, która wynosi zaledwie 3,17 mm. Dostępne są filary przeznaczone do implantów BTK.dental z łączeniem KR, IR, ER i KW. System LOCATOR daje możliwość korekcji kąta do 40 stopni w stosunku do implantów.

  Jest to najbardziej niezawodne i najtańsze rozwiązanie dla ruchomych, protez typu overdenture mocowanych na dwóch lub czterech implantach oraz wspartych na tkankach miękkich. Łączniki te umożliwiają korygowanie rozbieżności kąta między implantami do 40 stopni. Dostępny jest szereg teflonowych, oznaczonych kolorami, elementów męskich (patryc) o różnych poziomach siły retencji. Proteza overdenture może zostać przygotowana w gabinecie lub w laboratorium, na podstawie nadesłanego wycisku pobranego

  z poziomu nadbudowy.

  Dodatkowe informacje:

  • Proteza ruchoma oparta na tkankach miękkich oraz dwóch lub czterech implantach.locator_btk.dental

  • Proteza częściowa oparta na jednym lub większej liczbie implantów.

  • Minimalna przestrzeń wertykalna 4mm.

  • Korekta kąta do 40 stopni pomiędzy rozbieżnymi implantami.

  Pełen wykaz rozmiarów LOCATOR’a  jest dostępny w katalogach wybranych linii implantów:

  BT Safe  BT Nano  ISY Kone & External ISY Kone 2.9.

  ULOTKA DOT. NADBUDOWY LOCATOR

  Filters