Leczenie osoby zdyskwalifikowanej z klasycznego leczenia implantami. 

Dr. Patryk Kownacki

Zanik podłoża kostnego w żuchwie uniemożliwiający wprowadzenie klasycznych implantów śródkostnych. Ogromne podziękowanie za pracę i wysiłek dla mojego zespołu zabiegowego. I wszystkich tych zaangażowanych w projekt i wykonanie INDYWIDUALNYCH IMPLANTÓW PODOKOSTNOWYCH. Dzięki Wam możliwe było zrealizowanie i pomoc dla Pacjenta.

Szczególnie dziękuję Pani pielęgniarce operacyjnej Weronice oraz Ani.

Scroll to Top